‘Failing to plan is planning to fail’

Als je geen planning maakt dan plan je de mislukking.
Deze uitdrukking heeft te maken met timemanagement.

Als je het moment dat je wilt sporten geen plek in je agenda geeft, dan zul je merken dat je agenda zich gemakkelijk vult met allerlei zaken en dat je er op vrijdag achter komt dat je helemaal niet aan het sporten bent toegekomen.

Time-management guru Stephen Covey  heeft een effectieve methode ontwikkeld die er voor zorgt dat je toekomt aan de dingen die belangrijk voor je zijn.

Hij maakt daarbij onderscheid in taken, in de mate waarin ze urgent zijn (dat wil zeggen: direct je aandacht vragen) en de mate waarin ze belangrijk zijn (belangrijk voor jou leven gezondheid en doelen die je wilt bereiken).

Het blijkt namelijk dat we veel tijd verliezen met zaken die niet belangrijk zijn maar wel urgent.
Voorbeelden van een urgent, maar niet net zo belangrijke gebeurtenissen zijn: Als je gebeld wordt, of een email of een appje krijgt. Je bent geneigd om er direct op te reageren,  op deze manier kun je de hele dag bezig blijven met reageren op urgente en aandachtvragende dingen zonder dat je aan belangrijke dingen toekomt.

De oefening:

Maak eens een lijst met alle activiteiten die je op een dag te doen hebt. Vul deze lijst aan met dingen die je graag zou willen doen maar waar je vaak niet aan toe komt.

Ga daarna bij iedere activiteit na of die wel of niet urgent is en wel of niet belangrijk.
Neem nu een vel papier waarop je een kruis tekent (afbeelding) en zet vervolgens alle taken in kwadrant 1 t/m 4.

Alles wat in het vak urgent en belangrijk valt moet gedaan worden.

Alles wat in het vlak niet urgent, wel belangrijk valt verdient de speciale aandacht. Hier staan de belangrijke dingen in, die te maken hebben met de richting die je op gaat in het leven en de keuzes die je maakt (carrière planning, studie, sporten, gezondheid).
Dit zijn de dingen die om een planning vragen.
Schrijf deze in je agenda en plan de rest er omheen.

Op alles wat onbelangrijk en niet urgent is kun je makkelijk bezuinigen. Het lezen van nieuwsbrieven, social media updates, als je tijd tekort komt…. schrappen! Doe het niet en beheers jezelf.

Alles wat onbelangrijk en wel urgent is moet je proberen te kanaliseren. Telefoontjes die zomaar tussendoor komen hoef je niet aan te nemen, je kunt een vast moment maken om die te behandelen.

Sporten of bewegen voor je gezondheid is haast nooit urgent maar daarentegen wel héél belangrijk. Als je dit niet inroostert en je wilt gaan sporten op het moment dat je er de tijd voor hebt, zul je merken dat er altijd urgente dingen voor zijn gegaan en dat je iedere keer aan het einde van de week denkt….hmmmm ik heb nog niet gesport!